Díla chráněná autorským zákonem budou v 6000 knihovnách

V knihovnách se zpřístupní digitalizované knihy a časopisy chráněné autorským právem vydané do roku 1989 a následně i do roku 2007. Ministerstvo kultury podpoří projekt Národní knihovny a kolektivních správců autorských práv na zpřístupnění děl nedostupných na trhu.

Již před 100 lety, 22. července, byl přijat zákon o veřejných knihovnách obecních, který uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatel. Knihovní zákon byl impulsem pro vznik moderní sítě veřejných knihoven, která i dnes naplňuje právo rovného přístupu k informacím. Česko má s dnešními více než 5000 veřejnými knihovnami nejhustší knihovní síť na světě.

Nově přístupné dokumenty budou k dispozici ve více než 6000 knihovnách v obcích, na vysokých školách, vědeckých ústavech či muzeích. Uvádí to ministerstvo kultury na svém webu. Na dotaz ČTK úřad uvedl, že aktuálně jako úhradu autorům, respektive kolektivním správcům DILIA a OOA-S zaplatí 10,5 milionu korun. Mluvčí Národní knihovny Irena Maňáková pak ČTK sdělila, že celkem budou licenční úhrady stát přibližně 20 až 30 milionů korun ročně.

Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů veřejnosti je obsaženo v několika vládních a dalších strategických dokumentech. „Smyslem uvedené služby je plnit účel knihovního zákona v návaznosti na rozvoj IT technologií – poskytovat uživatelům dokumenty v digitální podobě, s širším záměrem poskytnout občanům ČR přístup ke vzdělání na rovném principu,“ uvádí ministerstvo.

Na základě hromadné licenční smlouvy mezi kolektivními správci DILIA a OOA-S s Národní knihovnou budou moci knihovny navzájem sdílet nejen digitalizovaná díla z vlastních knihovních fondů, ale i díla z fondů jiných knihoven a následně je zpřístupňovat na terminálech umístěných v jejich prostorách nebo později i vzdáleným uživatelům z domova či zaměstnání.

MK zajistí úhradu licenčních odměn za zpřístupnění digitálních dokumentů, což umožní, aby se základní služby, tedy vyhledávání a čtení dokumentů poskytovaly bezplatně. Každý autor bude mít současně právo šíření svých děl prostřednictvím knihoven individuálně omezit.

Ministerstvo uvádí, že snadný, ale současně zabezpečený přístup k digitálním dokumentům omezí nelegální kopírování autorských děl a současně zajistí autorům odpovídající odměnu. Rozsah zpřístupnění digitálních dokumentů bude v celosvětovém kontextu ojedinělý, uvádí MK.

Významným nástrojem pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví uloženého v knihách, časopisech a dalších dokumentech je jeho digitalizace. V současné době je digitalizováno přibližně 230 tisíc svazků národní produkce knih, periodik a dalších dokumentů od nejstarších dob do současnosti, ale aby mohly být zpřístupněny široké veřejnosti, musí být vyřešena autorská práva.

Zdroj: ČTK, ilustrace Pixabay.

Go to TOP