Dozor státních zástupců nad ochranným léčením vláda odmítla

Navrhované zavedení dozoru státního zastupitelství nad dodržováním práv pacientů v zařízeních pro ochranné léčení vláda odmítla.

K poslanecké novele o specifických zdravotních službách, která by dozor zakotvila, kabinet zaujal nesouhlasné stanovisko. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová na tiskové konferenci 15. července 2019 uvedla, že návrh je nedopracovaný a trpí řadou chyb.

Předkladatelé poukazují na to, že zákon dozor žalobců nad ochranným léčením předpokládá, nestanoví ale jeho podmínky. Cílem návrhu je podle nich přispět k dodržování lidských práv v zařízeních, v nichž je omezena osobní svoboda, a k zachování důstojnosti lidí, kteří se v těchto zařízeních na základě soudního rozhodnutí nacházejí. „Dozor státního zastupitelství tak plní jednu ze záruk zákonnosti zásahů do osobní svobody člověka,“ stojí v důvodové zprávě.

Kabinet podle předběžného stanoviska pro zákonodárce poukázal na to, že žalobci nemají takové medicínské znalosti, aby mohli posuzovat oprávněnost držení pacienta v ochranném léčení a použití konkrétních léčebných metod. „V konečném důsledku by tak mohl dozor státního zastupitelství sklouznout pouze k formálnímu výkonu bez očekávaného efektu,“ stojí v materiálu. „Návrh je nedopracovaný, trpí řadou chyb a považujeme jej za nevhodný materiál,“ řekla Marie Benešová.

Předloha skupiny poslanců z ANO, pirátské strany a SPD předpokládá, že státní zástupci by mohli kdykoli vstupovat do všech prostor, v nichž mohou být pacienti v ochranném léčení, a o samotě s nimi hovořit. Mohli by také nahlížet do jejich zdravotnické dokumentace. Od zaměstnanců zařízení by mohli požadovat vysvětlení nebo potřebné spisy a mohli by prověřovat, zda jsou postupy v zařízení v souladu se zákony. Žalobci by také mohli nařídit okamžité propuštění pacienta, jenž by byl v ochranném léčení nezákonně.

V připomínkovém řízení doporučilo záporné stanovisko například Ministerstvo spravedlnosti ČR a Nejvyšší státní zastupitelství. Ministerstvo zdravotnictví ČR se k novele postavilo neutrálně a ministerstvo práce a sociálních věcí ji podpořilo.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP