Nová opatření proti dvojímu zdanění schválila vláda

Firmy a další daňoví poplatníci by mohli do budoucna získat nové nástroje na ochranu proti dvojímu zdanění. Počítá s tím návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, který 1. července 2019 schválila vláda. ČTK o tom informoval tiskový odbor kabinetu. Norma je reakcí na povinnost země zavést do právního systému ČR směrnici EU o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii, tzv. směrnici DRM.

„Navrhovaná právní úprava přináší daňovým subjektům, které se cítí být dotčeny spornou otázkou při výkladu a aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění, nové právní nástroje ochrany,“ uvádí materiál. Dvojí zdanění již nyní upravují specializované mezinárodní smlouvy a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění jednoho příjmu. Vedle těchto smluv je mezi členskými státy Evropské unie uzavřena tzv. Arbitrážní konvence, neboli Úmluva o zamezení dvojího zdanění. Při využívání těchto smluv ale může dojít ke sporu o výklad těchto smluv a návrh zákon přináší nové nástroje pro jejich řešení.

Nynější smlouvy o zamezení dvojímu zdanění umožňují to, aby se firma nebo jiný poplatník mohli obrátit na příslušné orgány. Ty se pokusí spornou otázku odstranit, a to buď samy nebo se svými partnery v dotčených státech. „Na popsané proceduře se věcně zásadně nic nezmění, protože podle ní bude i nadále možné postupovat. Vedle toho se však v souladu se směrnicí DRM nově kodifikuje postup pro řešení sporů o výklad a uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmu a případně majetku do zvláštního procesního předpisu. Tento předpis bude zvláštním zákonem vůči daňovému řádu a použije se v případě, kdy jsou všechny dotčené státy členskými státy Evropské unie a kdy jsou všichni dotčení poplatníci jejich daňovými rezident,“ uvádí zpráva k zákonu.

Směrnici měla ČR převést do českého právního řádu nejpozději do 30. června. Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci po jednání vlády uvedla, že zpoždění není chybou ministerstva financí, týká se podle ní všech členských států, které si vyjasňovaly s Bruselem detaily transpozice směrnice.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay

Go to TOP