Slovenský parlament schválil zastavení starších exekucí. Návrh komentuje SAK

Slovenský parlament 27. června 2019 schválil plošné zastavení značné části starších exekucí. Příslušný návrh zákona předložila do sněmovny vláda s cílem pomoci lidem, kteří se dostali do dluhové pasti. Podnikatelé i exekutoři předlohu dříve kritizovali.

ČAK si vyžádala stanovisko Slovenské advokátní komory. Snahu o vyřešení starých exekucí do určité míry vítáme. A kdyby se naplnily cíle přijatého předpisu, mohlo by dojít k odlehčení soudům a „vyčištění stolů“ od věcí, které jsou dlouhodobě neřešitelné a nevymožitelné. Přijatý návrh je však z našeho hlediska nekoncepční a obáváme se i aplikačních problémů při jeho realizaci. Slovenská advokátní komora připomínkovala návrh (už schváleného předpisu) v rámci připomínkového řízení. Jsme rádi, že MSSR upustilo od předcházejících radikálních úvah o exekuční amnestii, které by byly velice nespravedlivé vůči těm, kteří řádně splácejí své závazky a zároveň by se tak vytvářel prostor pro spekulanty, kteří by se tak mohli zbavit svých dluhů,“ uvedla Mgr. Alexandra Donevová (viz foto), mluvčí Slovenské advokátní komory (SAK).

Podle Slovenské advokátní komory má ale přijatý návrh více negativních dopadů. „Především v tom, že přenáší náklady na ukončení starých exekucí výlučně na oprávněného, a tím stát nutí oprávněného (i soukromé společnosti) vynaložit finanční prostředky na „odlehčení státních soudů“. Vynořují se i úvahy o protiústavnosti přijatého předpisu z důvodu zásahů do vymožitelnosti práva a zásahů do Ústavou chráněných vlastnických práv. A je možné, že když ho prezidentka podepíše, může být napadnutý Ústavním soudem SR,“ sdělila mluvčí SAK.

Jakmile zákon podepíše prezidentka, měly by se od příštího roku až na výjimky postupně zastavit exekuce vůči dlužníkům, které byly zahájeny do konce března 2017 a které trvají déle než pět let. Naopak pokračovat bude vymáhání vybraných pohledávek, například výživného, a také exekuce, u nichž se během půldruhého roku podařilo od dlužníka vymoci minimálně 15 eur (přes 380 korun).

Podle dřívějších informací slovenského ministerstva spravedlnosti soudy v zemi pod Tatrami evidují přibližně 2,6 milionu zmíněných starých exekucí. Věřitelé souhlas k jejich zastavení nedávají, protože by museli zaplatit náklady exekučního řízení.

Po zastavení zmíněných exekucí budou moci věřitelé podat nové návrhy na exekuce vůči dlužníkům. Tato řízení se ale už budou řídit stávajícím exekučním řádem, který je vůči dlužníkům mírnější než dřívějších právní úprava.

Zástupci podnikatelů při přípravě zákona vyjádřili pochybnosti ohledně jeho souladu s ústavou. Zákon podle podnikatelů zavede nedovolenou retroaktivitu a poškodí věřitele. Ti budou muset za každou zastavenou exekuci zaplatit exekutorovi 35 eur (892 korun). Jen státní instituce zaplatí exekutorům na zmíněném paušálním poplatku za zastavení exekucí v příštích čtyř letech podle odhadu dohromady více než 43 milionů eur (1,1 miliardy korun).

Slovensko v minulosti zavedlo několik opatření na pomoc dlužníkům. Patrně nejvýraznějším bylo citelné zjednodušení osobních bankrotů, které umožňují silně zadluženým obyvatelům Slovenska zbavit se až na výjimky všech dluhů.

Autor Mgr. Hana Kejhová, MPA. Foto SAK.

Go to TOP