Seminář v Pardubicích se bude věnovat dítěti a rozchodu rodičů

Ve čtvrtek 30. května 2019 pořádá Filozofická fakulta Univerzity Pardubice seminář s praktickými workshopy nazvaný „Dítě a rozchod rodičů“.

Seminář, který by mohl přinést užitečné informace a dovednosti i advokátům, kteří s věnuji rodinnému právu, představí konkrétní způsoby podpůrné práce odborníků s dítětem a rodinou.

Těžištěm semináře budou tři workshopy:

Bc. Tereza Vránová: Podpůrné dětské skupiny pod názvem „Dětský průvodce světem rozvodu“

Mgr, Milena Mikulková: Techniky práce s rodinou v (po)rozvodové situaci

doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.: Práce s rodinou – booklet CD

Workshopy doplní příspěvek doc. PhDr. Albína Škoviery, Ph.D., nazvaný „Jistoty a nejistoty dítěte v období postmoderny“, a přednáška prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., „Proč rodiče stále trestají děti tělesně?“

Seminář se koná v budově Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, Studentská 84, budova EA, místnost 01025 od 9 hodin, předpokládaný konec je ve 12.30.

 

Kontakty: Adriana Sychová: Adriana.sychrova@upce.cz

Marcela Ehlová: marcela.ehlova@upce.cz

Go to TOP