Ministerstvo vnitra zjednoduší právní řád zrušením až 800 obsolentních předpisů

Ministerstvo vnitra (MV) navrhuje zrušit 800 nefunkčních zákonů, nařízení vlády a vyhlášek od roku 1918 do současnosti. Jde o formálně platné, ale nepoužívané předpisy bez právních účinků, které dosud nejsou správně zrušeny. Návrh dnes, 13. května 2019, poslal ministr vnitra Jan Hamáček do meziresortního připomínkového řízení.

Jde o první fázi „čištění“ právního řádu o předpisy, které na základě vlastních analýz vybrala jednotlivá ministerstva. Resort vnitra však plánuje analýzu celého českého právního řádu, která kompletně prozkoumá 42 000 platných právních předpisů. Zbavíme se tak všech „vyhaslých“ zákonů a vyhlášek.

„Náš právní řád je nepřehledný a málokdo se v něm vyzná. Tím, že zrušíme zbytečné předpisy, nejen zpřehledníme právní řád, ale zvýšíme právní jistotu občanů i podnikatelů,“ uvedl Jan Hamáček s tím, že po zrušení tzv. obsolentních právních účinků volají i právní experti. „Lidé se při vyhledávání zákonů nesmí probírat stovkami stran nesmyslných předpisů z první republiky či protektorátu, zákony řešící něco, co už neexistuje nebo zákony, které jen někdo zapomněl zrušit,“ dodal ministr. Na formálně nezrušené právní předpisy ukázaly mj. práce na zavedení elektronické sbírky zákonů a eLegislativy. Do července by návrh měla projednat vláda.

Plánuje se systémový a koordinovaný přístup 

V první vlně navrhuje MV zrušit na 800 neaplikovatelných předpisů. Jde o zákony, vyhlášky i nařízení vlády především z období první republiky, ale i o předpisy po roce 1945 až do současnosti.

V další fázi proběhne do března 2021 analýza českého právního řádu, která komplexně identifikuje „vyhaslé“ právní předpisy od 28. října 1918. Jejich zrušení bude mít ve finále pozitivní dopady na veřejné rozpočty i občany, podnikatele i veřejnou správu. Protříděním zákonů dojde také ke snížení administrativní zátěže.

Mezi rušenými absurdními předpisy, které ještě dnes z různých důvodů formálně platí a znepřehledňují právní řád, je např. zákon z roku 1918, který zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné či zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919. Dále zákon o znárodnění cestovních kanceláří z roku 1948 i vládní nařízení o odškodnění osadníků na území bývalé Česko-Slovenské republiky, připojeném k Maďarsku z roku 1941. Formálně platný je ještě dnes také např. zákon o oddělení měny z roku 1993, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti.

Zdroj: Ministerstvo vnitra, foto: ČAK

Go to TOP