Delegace českého Ústavního soudu na návštěvě ve Vídni

Předseda Ústavního soudu dr. Pavel Rychetský, místopředseda Ústavního soudu prof. Jaroslav Fenyk a soudce Ústavního soudu dr. Tomáš Lichovník se ve dnech 6. a 7. května zúčastnili bilaterálních jednání se soudci Ústavního soudu Rakouska v čele s předsedkyní dr. Brigitte Bierlein.

Český, resp. československý Ústavní soud a rakouský Verfassungsgerichtshof jsou dvěma nejstaršími specializovanými orgány ochrany ústavnosti v Evropě. Domovské země zmíněných soudních těles sdílejí společné historické dědictví a jejich sídelní města také výraznou geografickou blízkost, proto český Ústavní soud a jeho rakouský protějšek přirozeně pojí úzké a intenzivní vztahy.

Setkání českých a rakouských ústavních soudců zahrnovalo dvě odborná jednání, v jejichž rámci se primárně diskutovala dvojice témat, a sice úloha ústavních soudů při zajišťování vlády práva a demokracie a vztah ústavních soudů s nejvyššími soudními institucemi (domácími i nadnárodními). Diskuse se nicméně dotkla i několika dalších významných otázek, mezi nimiž nechyběla stále relevantní problematika styku positivistických a přirozenoprávních perspektiv.

Zdroj: Ústavní soud.

 

Go to TOP