Pozvánka na seminář aktuality v judikatuře vypořádání SJM

Aktuality v judikatuře vypořádání společného jmění manželů a v podílovém spoluvlastnictví s Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., z Nejvyššího soudu – to je další ze seminářů společnosti Aliaves, který se uskuteční 30. května 2019 v Praze.

Obsah semináře:

 • právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014
 • právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1. lednu 2014, ale vzniklého před 1. lednem 2014
 • procesní způsoby rozhodování o vypořádání společného jmění manželů (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodování rozhodcem)
 • oceňovací principy v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • společné jmění manželů a důkazní břemeno – § 144 zákona č. 40/1964 Sb.
 • vztah společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví (§ 712 obč. zák.)
 • způsoby vypořádání společného jmění manželů
 • náklady řízení a vypořádání společného jmění manželů podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
 • disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů
 • superficiální zásada a společné jmění manželů
 • žaloby a jejich typy vyplývající z přechodných ustanovení a superficiální zásady
 • žaloba o vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů a nesprávné katastrální zápisy – podstata, praktické problémy a typy žalob s tím související
 • společné jmění manželů a nabývání od neoprávněného – ochrana manžela před rizikem tzv. dobrověrného nabyvatele
 • použitelná judikatura z období účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. v poměrech společného jmění manželů v zákoně č. 89/2012 Sb. (pravidlo tří let, procesní souvislosti vypořádání SJM, náležitosti žalob apod.)

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Přihlásit se můžete také na e-mailu: prihlaska@aliaves.cz, uzávěrka přihlášek je 23. května 2019.

 

 

Go to TOP