Advokátní kancelář Vych & Partners, s. r. o. rozšířila svůj právní tým o nového advokáta

Pierluigi Nudo, LL.M.

Pierluigi Nudo, LL.M. vystudoval právo na Univerzitě v Kalábrii (Dr. 2010). Je členem Italské advokátní komory v Cosenze, pod evidenčním číslem 3450 a členem České advokátní komory jako Usazený Evropský Advokát, pod evidenčním číslem 50226. Během studia na univerzitě strávil jeden rok na fakultě práva Baskické univerzity ve španělském Bilbau.

V roce 2012 dokončil postgraduální studium mezinárodního práva obchodního na University of New York, Prague, kde získal titul Master of Law (LL. M.). Pier se specializuje na přeshraniční obchodně-právní spory v rámci EU, převážně mezi ČR a Itálií. Poskytuje poradenství české a italské klientele, včetně zastupování před soudy. Hovoří italsky, česky, anglicky a španělsky.

 

Zdroj: Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.

mailto:office@ak-vych.cz

 

Go to TOP