Poslanci navrhli zavedení veřejných žalob kvůli diskriminaci

Nevládní organizace, které se zabývají ochranou práv obětí diskriminace, by mohly získat právo podávat kvůli diskriminaci veřejné žaloby.

Předpokládá to novela o rovném zacházení, kterou podala skupina poslanců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů. Návrh by navíc přenesl důkazní břemeno z žalujícího na žalovaného ve všech individuálních sporech podle antidiskriminačního zákona.

„Všechny oběti diskriminace podle antidiskriminačního zákona tak budou mít stejné procesní možnosti prokázat svou diskriminaci a domoci se svých zaručených práv,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě novely, kterou před projednáním v zákonodárných sborech posoudí vláda.

Nyní platí přenos důkazního břemene ve sporech rasové diskriminace, diskriminace ohledně zaměstnání a povolání a nerovnosti v přístupu ke zbožím a službám kvůli pohlaví. Další zranitelné skupiny, například seniory nebo lidi se zdravotním postižením, nynější podoba zákona podle předkladatelů znevýhodňuje.

Spoluautorka návrhu Helena Válková (ANO) je přesvědčena o tom, že zahlcení soudů žalobami, jak varují odpůrci změny, nehrozí. „K zvýšení počtu žalob dojde, rozhodně to ale nebude masové,“ řekla Helena Válková ČTK.

Veřejné žaloby by mohly směřovat podle novely na možné diskriminační jednání, které dopadá na větší počet lidí. Týká se i případů nerovného zacházení, které by svým rozsahem či společenským dopadem mohly významně ohrozit veřejný zájem. V současnosti jsou možné jen individuální žaloby.

„Žaloba ve veřejném zájmu může zmenšit množství žalob podávaných v každém jednom případu diskriminace a tudíž i ulevit přetížení soudů, jakož i ušetřit náklady stran na vedení sporu,“ napsali autoři novely. Veřejné žaloby by mohly mít podle nich i preventivní charakter.

Zdroj: ČTK, foto: Pixabay

Go to TOP