ČAK se připojila k Rezoluci proti trestu smrti

Pařížská advokátní komora spolu s UIA (Mezinárodní asociací advokátů) iniciovaly vznik Rezoluce proti trestu smrti a obrátily se i na ostatní národní evropské advokátní komory s výzvou o podporu této rezoluce. Také představenstvo České advokátní komory se nyní připojilo k její podpoře, a to u příležitosti 7. Světového kongresu proti trestu smrti, který se uskuteční od 26. února do 1. března 2019 v Bruselu.

Pařížská advokátní komora a UIA organizují 26. února 2019, v zahajovací den kongresu, menší paralelní akci, která bude zaměřena na roli advokátních komor v boji proti trestu smrti.

Pařížská advokátní komora coby zakládající člen světové koalice proti trestu smrti a UIA také připravily návrh textu Rezoluce proti trestu smrti, jejíž překlad ČAK zveřejňuje a která bude oficiálně představena při závěrečném ceremoniálu Světového kongresu dne 1. března 2019. 

 

7. Světový kongres Proti trestu smrti – Brusel 2019

USNESENÍ O TRESTU SMRTI A PODMÍNKÁCH UVĚZNĚNÍ A ZACHÁZENÍ S OSOBAMI ODSOUZENÝMI K TRESTU SMRTI

MOBILIZACE ADVOKÁTNÍCH KOMOR 

 

My, Pařížská advokátní komora, zakládající člen Světové koalice proti trestu smrti, a Mezinárodní unie advokátů (UIA), u příležitosti 7. Světového kongresu proti trestu smrti, jenž se uskuteční ve dnech 27. února – 1. března 2019 v Bruselu,

Konstatujeme, že:

–  počet vězňů odsouzených k trestu smrti, dle dostupných statistik, zůstává vysoký

–  standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězni, známé jako „Mandelova pravidla“, která byla revidována v prosinci 2015, přes všeobecnou ochranu poskytovanou osobám zbavených jejich svobody, neobsahují žádnou konkrétní ochranu v souvislosti s podmínkami uvěznění a zacházením s osobami odsouzenými k trestu smrti

–  všeobecný komentář č. 36, ze dne 30. října 2018, k čl. 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR) se nezabývá konkrétně otázkou podmínek uvěznění a zacházení s osobami odsouzenými k trestu smrti

–  trest smrti je diskriminujícím a přitěžujícím faktorem, jelikož s ním souvisí respektování důstojnosti vězňů a efektivnost minimálních soudních záruk 

Vzhledem k tomu, že:

–  advokátní komory a organizace sdružující advokáty hrají zásadní roli při zasazování se o zrušení trestu smrti a vyhlášení moratoria na tento trest

–  advokáti představují jednu z hlavních záruk zajišťující účinnost principů právního státu a řádný výkon spravedlnosti; úloha advokátů, jako ochránců lidských práv vězňů, je dále důležitá zejména v případě vězňů odsouzených k trestu smrti. 

Česká advokátní komora se k podpoře Rezoluce připojila, protože považuje za důležité dodržování záruk spravedlivého procesu pro všechny, tedy i ty, kteří čelí trestu smrti. Na mezinárodní úrovni také podporuje přípravu a přijetí doplňujících a konkrétních standardů, které mohou zaručit lepší ochranu vězňů odsouzených k trestu smrti po celém světě.

 

(red)

Foto: Pixabay

Go to TOP