Do Právnické síně slávy vstoupil první český premiér Petr Pithart

Je 1. února 2019 krátce po deváté večerní a pražský TOP Hotel je místem setkání „Právníků roku 2018“, které ocenila Česká advokátní komora spolu s mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ ve stejnojmenné anketě. Letos uspořádala tato dvojice organizátorů již 14. ročník prestižní ankety a rozdala celkem 11 titulů symbolizovaných skleněnými plastikami sv. Yva, patrona právnických profesí. Jednu z nich si odnesl i bývalý český premiér a právník, Petr Pithart, který vstoupil do Právnické síně slávy. 

Pro soutěžní ročník 2018 pořadatelé stanovili celkem 10 soutěžních kategorií: sedm odborných – občanské právo, trestní právo, finanční právo, správní právo, pracovní právo, právo informačních technologií, lidská práva a právo ústavní a tři speciální – Pro bono, Talent roku a Právnická síň slávy.

Po dvou letech byla ještě znovu udělena Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii, která je určena pro výjimečné příležitosti a výjimečné advokáty. Za celoživotní práci ji získal advokát a nejdéle sloužící zkušební komisař a kárný žalobce ČAK JUDr. Antonín Fürst st.

V kategorii Pro bono, která byla do soutěže zařazena poprvé v roce 2009 a každoročně oceňuje právníky, kteří bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, byl oceněn advokát „němých tváří“ Mgr. Robert Plicka. Bezplatně zastupuje spolky na ochranu zvířat i fyzické osoby, které se na něho obracejí se žádostí o právní pomoc týraným zvířatům.

Známe i držitele ocenění v kategorii Talent roku, která je určena mladým právníkům do 33 let, jejichž autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou vyhodnocuje odborná porota. „Začínající mladé kolegy chceme tímto oceněním, s nímž je svázána i zajímavá finanční odměna, motivovat k odbornému růstu a také k pravidelnému publikování, třeba v našem stavovském periodiku – Bulletinu advokacie,“ uvedl JUDr. Vladimír Jirousek, předseda představenstva České advokátní komory. Letos se Talentem roku stal JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. asistent soudce Vrchního soudu v Praze a sekundovali mu dva advokáti – na druhém místě Mgr. Kateřina Šveřepová, advokátka trvale spolupracující s AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a v pořadí třetí JUDr. Jakub Sivák, advokát trvale spolupracující s AK PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK.

Vrcholem každého galavečera Právníka roku je, a také tentokrát byla, Právnická síň slávy, do které každoročně vstupuje významná osobnost z právnického světa za celoživotní přínos českému právu. „Je to nejvyšší pocta, kterou odborná právnická veřejnost může udělit výjimečné osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, nebo bývalí ministři spravedlnosti a dlouholetí advokáti, kteří už bohužel nejsou mezi námi – JUDr. Dagmar Burešová a JUDr. Karel Čermák,“ připomněl některé dosavadní nositele tohoto prestižního ocenění JUDr. Jirousek. Letošním čtrnáctým oceněným se stal doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., který nejenže některé dosavadní členy Právnické síně slávy osobně znal, ale intenzivně s nimi také spolupracoval, například v první české polistopadové vládě.

Na galavečeru byla mimosoutěžně, a to již podruhé, také udělena Cena Václava Mandáka za nejlepší publikovaný odborný článek v Bulletinu advokacie, časopisu vydávaného Českou advokátní komorou. Letošním vítězem se stal prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. za příspěvek „K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu“.  Svoji premiéru měla další z autorských cen, a to za nejčtenější článek roku s právní problematikou na stránkách www.epravo.cz, kterou získal za článek „Předkupní právo spoluvlastníků ve světle novely občanského zákoníku“ Mgr. Jakub Hafner, advokátní koncipient AK Toman, Devátý a partneři.

S Právníkem roku je spjatá již od samého počátku této soutěže také pomoc potřebným, a tak i v průběhu letošního galavečera byly předány dokonce dva charitativní šeky. První,
na 100 tisíc korun, předala AK ŽIŽLAVSKÝ. Pro Nadaci Charty 77 Konto bariéry si jej převzala provozní ředitelka nadace Gabriela Švagrová. Druhý šek věnovala již tradičně AK HAVEL & PARTNERS. Sumu ve výši 100 tisíc korun tentokrát obdržela Nadace Krása pomoci, která pomáhá seniorům a jejíž zakladatelkou je Taťána Gregor Brzobohatá. Na pódiu si šek převzala ředitelka nadace Michaela Stachová.

„Za všechny organizátory mám radost z toho, že se nám znovu podařilo naplnit myšlenku, se kterou jsme před lety Právníka roku zakládali – ukázat veřejnosti ty nejlepší z nejlepších, kteří budují pozitivní obraz českého práva,“ uvedl závěrem předseda představenstva EPRAVO.CZ, a. s., Mgr. Miroslav Chochola, MBA, s tím, že tento závazek samozřejmě zůstává stěžejním i do budoucna. 

Vítěze všech kategorií vybrala desetičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. Na těchto stránkách budou také zveřejněny detailní výsledky ankety Právník roku 2018, včetně bohaté fotodokumentace.

Na www.cak.cz běžel videopřenos ze slavnostního večera. Letos poprvé totiž s ohledem na velký zájem advokátů, kteří se do žádného sálu v republice nemohou dostat úplně všichni, vysílala Česká advokátní komora z předávání cen živý přenos. Tento videozáznam je pro zájemce ke zhlédnutí i kdykoliv později. 

Vítězové jednotlivých kategorií 

Soutěžní kategorie Právníci roku
Občanské právo
(hmotné, procesní)
Mgr. JAN ZÁRUBA, státní zástupce, zakladatel netrestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství
Trestní právo

(hmotné, procesní)

JUDr. FRANTIŠEK PÚRY, Ph.D., soudce, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
Finanční právo JUDr. Mgr. PETRA NOVÁKOVÁ, Ph.D., advokátka, AK Nováková + Partners
Správní právo JUDr. DANIELA ŠUSTROVÁ, LL.M., ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu hl. m. Prahy
Pracovní právo doc. JUDr. PETR HŮRKA, Ph.D., náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Právo informačních technologií JUDr. TOMÁŠ NIELSEN, advokát, AK NIELSEN MEINL
Občanská a lidská práva a právo ústavní doc. JUDr. LADISLAV OROSZ, CSc., soudce Ústavního soudu SR
Kategorie
se zvláštními kritérii
Talent roku (pro mladé začínající právníky) JUDr. JIŘÍ MULÁK, Ph.D., asistent soudce Vrchního soudu v Praze
Ocenění PRO BONO Mgr. ROBERT PLICKA, advokát, AK Plicka & Partners

 

Zvláštní cena sv. Yva za zásluhy o advokacii JUDr. ANTONÍN FÜRST st., advokát
Právnická síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos českému právu)
doc. JUDr. PETR PITHART, dr. h. c.,
právník, filozof
a vysokoškolský pedagog

 

Go to TOP